دسته موتور راست لیفان X60

دسته موتور راست لیفان X60