شلنگ هیدرولیک ام وی ام MVM 110

شلنگ هیدرولیک ام وی ام MVM 110