شلنگ بخاری کوتاه ام وی ام MVM 110

شلنگ بخاری کوتاه ام وی ام MVM 110