شلنگ بخاری بلند ام وی ام MVM 110

شلنگ بخاری بلند ام وی ام MVM 110