شمع موتور ام وی ام MVM X33S

شمع موتور ام وی ام MVM X33S