دانستنی جالب هیوندا جنسیس
standard

دانستنی جالب هیوندا جنسیس

  هیوندا جنسیس محصولات این شرکت از نظر طرا حی همواره ساده و عقب تر از هم ردیفان خود بودند.کیفیت مواد بکار رفته در خودرو نیز بحثی دیگر بود که همواره هیوندا را به انتخاب دوم خریداران تبدیل می نمود.اما از سال ۲۰۰۳ بود که تفکرات در شرکت هیوندا تغییر پیدا کرد و مدیران ارشد […]

READ ARTICLE