آیا ضد یخ نیاز به تعویض دارد
standard

آیا ضد یخ نیاز به تعویض دارد

در گذشته از اب به دلیل خواص ویژه به عنوان خنک کننده در خودروها استفاده می شد اما امروزه با توجه به خواص نامطلوب ان شامل نقطه انجماد بالا نقطه جوش پایین خورندگی قطعات و افزایش حجم ان در هنگام انبساط و انجماد استفاده از ان به تنهایی در موتور خودرو منسوخ شده است بر […]

READ ARTICLE