سرپلوس سمت راست گیربکس لیفان X60 (دنده ای)

سرپلوس سمت راست گیربکس لیفان X60 (دنده ای)