تیغه برف پاک کن لیفان X60

تیغه برف پاک کن لیفان X60