تیغه برف پاک کن لیفان X50

تیغه برف پاک کن لیفان X50