سنسور دما و فشار لیفان Lifan X60

سنسور دما و فشار لیفان Lifan X60