فیلتر بنزین لیفان LIFAN 820

فیلتر بنزین لیفان LIFAN 820